Sundhedbatters vej til en almennyttig forening med velgørenhed

Roskilde Kommune godkendte i januar 2023 Sundhedbatter som almennyttig forening.

Efter 2-3 års research har Sundhedbatter fundet praktisk evidens for at intensiv, halvhård til hård træning med ca. 75% bordtennis og ca.25% anden fysisk træning (Bl.a. Sundhedsstyrelsens træningsguide) har mærkbar positiv effekt for mennesker med demens og andre neurologiske sygdomme. Se eksemplet på forsiden af https://sundhedbatter.dk/.

Sundhedbatter påbegyndte aktiviteterne i Roskilde Kommune og konceptet ønsker vi ligesom i 2016-19 med www.bat60.dk, udbredt til de kommuner i Danmark. Den største effekt af det her projekt på længere sigt bliver det forebyggende arbejde, og der håber vi, at det smitter af hos foreningerne rundt omkring.

Mission:Sundhedbatter er en almennyttig og velgørende organisation CVR 43747290,  stiftet 3. januar 2023 og viser styrke og kraft ved at bidrage til øget livskvalitet og -glæde, fysisk og mental formåen, glæde og sjov gennem halvhård til hård Sundhedbatter træning for mennesker med demens og andre neurologiske sygdomme, og bidrage til at forebygge mod disse sygdomme. Læs mere her.

At vi kan bruge betegnelsen almennyttig forening kommer til at åbne døre overalt, og vi tror også det bliver attraktivt for mange nye at deltage i vore kommende instruktøruddannelser, når nu vi officielt arbejder almennyttigt og med velgørenhed. Grundlaget er skabt for alvor i Sundhedbatters kernefortælling.

HVAD ER EN ALMENNYTTIG ELLER VELGØRENDE FORENING ?

Almennyttig forening har til formål at arbejde for almenets nytte – i modsætning til kommerciel nytte, altså at skabe økonomisk overskud til en person eller gruppe af personer.
Foreningen kan finansieres af medlemsbidrag, private sponsorer og offentlige bevillinger og er involveret i en bred vifte af aktiviteter som kan have tilknytning til sagen. Mange af disse aktiviteter kan hver især virke kommercielle, men de gennemføres alle for at bidrage til foreningens formål.