Sundhedbatter Almennyttig Forening

Fra iværksættervirksomhed til Almennyttig Forening.

I 2019 spillede jeg bordtennis med en bekendt, som var diagnosticeret med Alzheimers (demens). “Jeg føler en konstant uro hele tiden”, fortalte han mig, “men når vi træner bordtennis og går til den, så er uroen væk-indtil jeg kommer hjem”.

Fra den dag gik det op for mig, at halvhård til hård bordtennistræning kunne gøre en forskel, og iværksættervirksomheden gik i gang med praktiske evidensaktiviteter og research.

3 år senere startede Sundhedbatter Almennyttig Forening.

3. januar 2023 Initiativtager og iværksætter Ole Hückelkamp København.

Vore aktiviteter og indsatser

Vi anvender rejsehold og besøger borgerne der hvor de opholder sig, og udbyder vort træningskoncept. Vi anvender uddannede instruktører.

Vi giver et Frivillig-træningscenter i samarbejde med Roskilde Bordtennis (BTK61) mandage, onsdage og fredage mellem 11 og 12,30, hvor én eller flere af af foreningens ledere og instruktører er til stede.

Mission & formål

“Sundhedbatter slår bolden tilbage mod demens og andre neurologiske sygdomme”.

Sundhedbatter er en almennyttig og velgørende organisation fra 1. januar 2023, der viser styrke og kraft ved at bidrage til øget livskvalitet og -glæde, fysisk og mental formåen, glæde og sjov gennem halvhård til hård Sundhedbatter træning for mennesker med demens og andre neurologiske sygdomme, og bidrage til at forebygge mod disse sygdomme.

Vision –  hvor vil vi hen?

Sundhedbatter tiltrækker fondsmidler og donationer til brug for medicinfri Sundhedbatter træning for  mennesker med demens, og skaber samfundsværdier på sundhedsområdet ved brug af Sundhedbatters træningskoncepter.

Sundhedbatter ønsker at være det stærkeste alternativ til samtidig træning for krop og sind

Hvorfor Sundhedbatter ?

Der er evidens for i USA, Canada, England og Japan m.fl. at bordtennistræning hjælper mange mennesker med demens til en øget livskvalitet og værdighed gennem engageret bordtennistræning

Sundhedbatter har omfattende erfaring og kunnen om bordtennistræning og praktisk viden om forebyggelse og træning.

Sundhedbatter er anerkendt som almennyttig og velgørende forening.

Hvad er en almennyttig forening?

Almennyttig forening har til formål at arbejde for almenets nytte – i modsætning til kommerciel nytte, som skaber økonomisk overskud til en person eller gruppe af personer.

Foreningen kan finansieres af medlemsbidrag, private sponsorer og offentlige bevillinger og er involveret i en bred vifte af aktiviteter som kan have tilknytning til sagen. Mange af disse aktiviteter kan hver især virke kommercielle, men de gennemføres alle for at bidrage til foreningens formål.