Sundhedbatter og Parkinson

Hvad er symptomerne på parkinson?

Parkinsons sygdom har følgende hovedsymptomer:

•Rysten
•Muskelstivhed
•Langsomme træge bevægelser

Symptomerne varierer meget fra person til person. De er afhængige af, hvor længe man har haft sygdommen, men kan også variere fra dag til dag.

De fleste oplever tillige non-motoriske symptomer, f.eks. søvnforstyrrelser, kognitive symptomer, depression og mave- og tarmsymptomer

Kilde: https://www.parkinson.dk

Hvem får parkinson?

Parkinsons sygdom er en af de almindeligste neurologiske sygdomme. Ca. 8.000 mennesker lever i Danmark med Parkinsons sygdom. Mange flere pårørende er påvirkede af sygdommen. Gennemsnitalderen ved diagnosestillelse er 61 år.

Kilde: https://www.parkinson.dk

Hvad er parkinson?

Parkinsons sygdom er en af de almindeligste neurologiske sygdomme. Ca. 8.000 mennesker lever i Danmark med Parkinsons sygdom, men mange flere er som pårørende påvirkede af sygdommen. Gennemsnitalderen ved diagnosestillelse er 61 år.

Parkinsons sygdom er en kronisk lidelse, der langsomt tiltager. Man mister flere og flere af de nerveceller i hjernen, som indeholder signalstoffet dopamin, og man får symptomer på dopaminmangel. Signalstoffet dopamin er en kemisk budbringer, som overfører budskaber fra en nervecelle til den næste. Dopamin er derved nødvendig for at få kroppen til at bevæge sig som ønsket.

Læs her: Aktiviteter for menensker med parkinson