Fællesskaber, der giver mening.

Sundhedbatter træning egner sig fortrinligt til at skabe oplevelser med og er dermed grundlaget for at deltagerne bliver en del af fællesskaberne.

Fællesskab er nemlig en samling af mennesker, som bindes sammen af noget de har til fælles, hvilket vil sige noget de er enige om, har samme synspunkt på eller fælles interesser, de deler med hinanden, evt. fælles sammenhold.

Mange fællesskaber bygger på fælles oplevelser og ikke alene på kaffemøder og “SoMe” (SoMe er en sammentrækning af ‘Social Media’. Et socialt medie er en platform, hvor brugerne står for indholdet og kan interagere med hinanden med skærm+lyd. Man mangler det vigtigste: “Kropssproget i flere dimensioner”

Den rigtige sociale integration/interaktion fælles oplevelser sker især når deltagerne i fællesskaberne føler sig som en del af det hele, og når tilstedeværelsen og handlinger betyder noget for de øvrige deltagere.

VI har den holdning i Sundhedbatter, at:

  • Man næsten aldrig opnår det gode liv og livskvalitet alene.
  • Kun sammen med andre.

Bordtennistræning i Odense 2019- fællesskab med 80 deltagere