7. Er det godt for økonomien hvis jeg træner?

Kontakt vedrørende denne artikel: Ole Hückelkamp 2241 1417  ole.huckelkamp@sundhedbatter.dk

Ja, virkelig godt, så kom i gang med det samme med træningen!

Hvordan er det godt for samfundets økonomi og den personlige økonomi?

Vi skelner mellem samfundsøkonomien og jeres personlige familieøkonomi:

Samfundsøkonomi

Hvis du lykkes med at sætte din sygdom på pause, vil du spare det offentlige for mange penge, fordi du vil værre i stand til at agere langt mere selvhjulpen end før!!!

Den gennemsnitlige årlige omkostning i det offentlige regi  for en diagnosticeret med demens, er nemlig over 200.000kr og med 90.000 diagnosticerede mennesker med demens (+400.000 pårørende!), kan man hurtigt regne ud hvor mange mia kr det koster samfundet, og hvor meget der kan spares hvis man er i stand til at sætte sygdommen på pause samtidig med at du og dine pårørende får øget livskvaliteten med fysisk  træning, https://sundhedbatter.dk/bedre-liv-og-oeget-livskvalitet/

Din og dine pårørendes personlige økonomi

Sætter du din sygdom på pause eller bliver mere selvhjulpen, eller du får et mere struktureret liv… et godt liv, så vil kravene til de personlige udgifter i forbindelse med din sygdom, mindskes.  Det handler nemlig om forbedring af ADL funktion (ADL står for ”Activities of Daily Living” og oversættes på dansk til “Almindelig Daglig Livsførelse” eller ”Aktiviteter i Daglig Livet”. ADL dækker over alle de opgaver, der opstår i forbindelse med almindelige, daglige aktiviteter i hjemmet, på arbejdet og i fritiden.)