4. Kan træningen give demenssygdommen en pause?

Kontakt vedrørende denne artikel: Ole Hückelkamp 2241 1417  ole.huckelkamp@sundhedbatter.dk

Ja- det er muligt i en periode.

Det danske ADEX-studie viser bl.a. at mennesker med let eller moderat demens kan få en pause i  sygdomsforløbet hvis man træner fysik på et niveau, der har lidt højere intensitet end man normalt oplever.

ADEX-studiet fandt frem til følgende konklusion:

Forbedring af ADL funktion (ADL står for ”Activities of Daily Living” og oversættes på dansk til “Almindelig Daglig Livsførelse” eller ”Aktiviteter i Daglig Livet”.)

ADL dækker over alle de opgaver, der opstår i forbindelse med almindelige, daglige aktiviteter i hjemmet, på arbejdet og i fritiden.). For mange mennesker betyder dette også forbedring i livskvalitet.

Desuden fremkom ADEX-teamet med følgende udtalelse:

200 deltagere, der havde Alzheimers sygdom i let til moderat grad: Resultaterne viste bl.a., at moderat til hård konditions- og styrketræning over et forløb på 16 uger reducerede neuropsykiatriske symptomer i form af irritabilitet, depression, uro, rastløshed og forstyrrelser i døgnrytmen. De deltagere, der trænede hyppigst og med størst intensitet, opnåede desuden et signifikant højere mentalt forarbejdningstempo.