1. Kan jeg få bedre livskvalitet ved at træne?

  • “Sundhedbatters mission er at give mennesker med demens et bedre liv, større livskvalitet, og endda gøre alt for at sætte sygdommens udvikling på pause.”
  • At sætte sygdommens udvikling på pause er også  tilbagevenden til helt eller delvis glemte færdigheder, f.eks. ADL= Almindelig Daglig Levevis.
  • Livskvalitet er en følelse af at have et godt liv og handler oftest om andet end økonomi og overlevelse.
  • Livskvalitet handler om din egen bedømmelse af dit eget liv og andres objektive bedømmelse af dine livsvilkår.
  • Livskvaliteten omfatter helbred, livsstil, netværk, fællesskaber  og social støtte.
  • Har du en god livskvalitet og trivsel, vil dette være med til at styrke dig i livets svære perioder
  • Læs mere om livskvalitet her.