Corona-begrænsningerne giver frihed til at tænke nyt

Sving bordtennisbattet på dine vilkår og få indsatsen tilbage mange gange

Af ole.huckelkamp@force60.dk

Knap 4000 60+ bordtennisspillere i over 100  60+ foreninger landet over har dejlige stunder med bordtennis, hvad enten de spiller og træner én gang eller flere gange om ugen.

Og på den ene eller anden måde kommer indsatsen tilbage mange gange. Sjov og glæde er dominerende, og det baner vejen for mere læring og personlig udvikling, bedre adræthed, balance og koordination, og skaber større rum til nye sociale bekendtskaber.

Coronapandemien har sat sine spor, 10-20% færre medlemmer og op til 50-60% mindre fremmøde til træningerne, har været vilkårene siden marts 2020.

Men coronapandemien har også givet en frihed til at tænke nyt, spille, træne og mødes på en anderledes måde. I en del 60+ foreninger landet over er medlemmerne kommet endnu mere i fokus og har indrettet deres spilletider i mere fleksible rammer.

”Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget” siger et kendt citat, og det passer fint ind i mange 60+ foreningers daglige arbejde. Fornyelse og forandring er normalt ikke noget, som 60+’erne er vant til til i foreningerne, men mange 60+’erne står på en slags ”brændende platform” i foreningerne, hvor flertallet nok vælger at satser på de kendte vaner med bordtennisspil og træning, så snart det kan lade sig gøre.

Men der er en del 60+ foreninger, som skaber nye koncepter og nye former for samvær.

Her er et eksempel på nytænkning.

Flere og flere griber muligheden for at skabe større fleksibilitet i spil og træning. I Roskilde Ældre Motion bordtennis, (161 medlemmer, fald siden marts 2020 ca. 25, fremmøde i gennemsnit 50% siden marts 2020), har man øget mulighederne for medlemmerne ved at lade dem spille og træne når de vil, tirsdage og torsdage mellem 9 og 14, mod at man er garanteret en vis spilletid, og tilbudt 2×1 times træning og undervisning af instruktører på bestemte tidspunkter og interne turneringer.

Nytænkningen i Roskilde har også givet plads til mennesker med parkinson og alzheimer, hvor små hold på indtil 4 træner sammen med spillere på samme tekniske niveau. Det foregår i organiseret træningsmiljø, hvor deltagerne i samarbejde med instruktørerne sætter deres egne mål og laver evaluering af resultaterne. I disse grupper lærer deltagerne værdien af halvhård til hård træning i nye bordtennistræningsformer som ”bordtennis-spinning”, ”bordtenniscirkeltræning”, mental- og sansemotorisk træning (samspil mellem sanser, krop og hjerne, m.m.), altsammen med bat og bold.

Hver deltager i denne træning har sine egne mål og evaluering, og instruktøren har særlig fokus på relationer til den enkelte spiller med bl.a. at ”vise følelser og entusiasme”, ”give anerkendelse”, ”skabe rammerne for træningen”, m.m.