Der arbejdes intenst på at forske i helbredelse for mennesker med demens globalt.

Fælles for forskningen er det, at meget af det kun vedrører relativt ny-diagnosticerede mennesker med demens.

Nogle af de vigtigste kan du læse om her:

1. Ny medicin mod Alzheimers skaber håb

De amerikanske sundhedsmyndigheder har netop godkendt en ny form medicin mod Alzheimers sygdom. Studier viser, at medicinen, Lecanemab, kan bremse svækkelsen af hukommelse og tænkning hos patienter med mild sygdom. Men medicinen kommer ikke uden bivirkninger, så om den vil blive godkendt til brug i Danmark, må 2023 vise.

2. En multivitamin om dagen kan bremse hjernens aldring

Forskningsresultater har vist, at en almindelig multivitaminpille om dagen ser ud til at have en gavnlig effekt på det kognitive funktionsniveau hos ældre mennesker. Dette er den første positive, store, langsigtede undersøgelse, der viser, at multivitamin-mineraltilskud til ældre voksne kan bremse kognitiv aldring. Disse resultater har potentialet til at påvirke folkesundheden betydeligt – sænke sundhedsomkostningerne, reducere plejepersonalets byrde – især blandt ældre voksne.

3. Søde sager, junkfood og e-numre kan øge risikoen for kognitiv tilbagegang

På Alzheimers Association International Conference (AAIC) viste ny forskning, at dét at spise en stor mængde forarbejdet mad kan fremskynde kognitiv tilbagegang betydeligt. Det er derfor vigtigt, hvis man vil passe på sin hjerne, at spise så ”rent” som muligt – det vil sige så lidt forarbejdet mad som muligt – og undgå for meget slik, is og junkfood.

4. Brug af høreapparater kan reducere risikoen for demens

Personer med høretab, der brugte høregenoprettende enheder, havde et fald på 19% i risikoen for langvarig kognitiv tilbagegang. Det viser forskning, som blev offentliggjort i JAMA Neurology i december.

5. Operation for grå stær kan nedsætte risikoen for demens

Et nyt studie viste, at en operation mod grå stær kan nedsætte risikoen for demens med ca. 29 %. Forklaringen kendes ikke med sikkerhed, men operationen modvirker måske en risiko for, at man bliver mere socialt tilbagetrukket eller mindre fysisk aktiv.

Kilde: Nationalt Videnscenter for demens, Rigshospitalet