Sundhed batter mod demens

Hvad er demens?

Demens skyldes sygdom – ikke alderdom.

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomme. Alzheimers sygdom er én blandt flere demenssygdomme, hvor risikoen for demens stiger med alderen, og skyldes altid sygdom. Kun få af de sygdomme, der giver symptomer på demens, kan helbredes. Men flere af sygdommene kan behandles i større eller mindre grad.

Sundbatter batter mod demens

Det er alment kendt verden over, at fysisk træning er godt for mennesker, der er diagnosticeret med demens. Helbrede kan fysisk træning ikke, men yde livskvalitet, sundere aldring og mental styrkelse, endda udsætte udviklingen af sygdommen- det kan fysisk træning.

Bordtennis som fysisk træning, træning af krop+sind på samme tidspunkt har vist sig meget gavnligt for mennesker med demens.

Særlig Sundhedbatter’s nye koncepter crosstræning og powertræning har vist sig særdeles gavnlige

Læs mere her: https://sundhedbatter.dk/force60-crosstraening-rammekoncept/

og her:

“Bordtennis verdens bedste hjerntræning”

Hvad er demensvenlige personer og foreninger?

Force60 er både demensven og demensvenlig forening og har sagt ja til mere viden om demens. Vi rækker hånden frem, hvis vi møder et menneske med demens, der har brug for hjælp.

Læs mere her: https://demensven.dk/jeg-vil-vide-mere/hvad-er-en-demensven/

Læs mere her: https://www.alzheimer.dk , http://www.videnscenterfordemens.dk 

FAKTA-boks alzheimer:

Hvor mange mennesker er ramt af alzheimer?

Kilde: http://www.videnscenterfordemens.dk/statistik/

 • Over 80.000 mennesker lever med alzheimer i Danmark.
 • 47 mio i hele verden
 • Over 8.000 kommer til hvert år i Danmark.
 • Hver 3.time dør et menneske i Danmark af en demenssygdom,
 • 3-400.000 pårørende er direkte eller indirekte påvirket af de mange alzheimerpatienter.

Hvad er symptomerne ?

De fleste personer med demens får hukommelsesbesvær, men også andre mentale færdigheder rammes.:

 • tage initiativer og besidde handlekraft
 • finde gemte og nye ord og benævne ting, og kunne regne
 • stedsans
 • timing og problemløsning
 • evnen til at huske
 • Også samværet med andre kan blive. De sociale kompetencer og følelseslivet kan ændre sig, og personligheden kan blive påvirket.

Kilde: http://www.videnscenterfordemens.dk